Oltuani harjoittelijana yrityksessä kohta kuukauden päivät, uskallan jo väittää, että LoRa on yksi syy, miksi Petari.fi on saanut alkunsa. Tullessani harjoittelijaksi yritykseen, en tiennyt mikä LoRa on. Yksi ensimmäisiä tehtäviäni oli ottaa selvää siitä, mistä LoRa:ssa on kysymys. Otin asiakseni kirjoittaa tekniikasta yhden blogitekstin verran. Samalla nostan joitakin esimerkkejä, miten LoRa-tekniikka voisi olla hyödyksi ja avuksi yrityksellesi.    

LoRaWAN on Low Power Wide Area Networking (LPWAN)-protokolla, joka on suunniteltu yhdistämään pattereilla toimivat anturit verkkoon. Päätelaitteet ja reitittimet käyttävät keskinäiseen kommunikaatioonsa LoRa-tekniikkaa. Kyseessä on pitkän kantaman radiotekniikka, joka on suunniteltu tietoturvalliseksi, energiatehokkaaksi ja helpoksi ottaa käyttöön. Semtech yhdisti voimansa Actilityn ja IBM:n kanssa ratkaistakseen edellä mainitut ongelmat. Vuonna 2015 nämä yritykset perustivatkin yleishyödyllisen LoRa Alliance-järjestönjonka tehtävä on hallinnoida LoRaWAN-teknologian kehitystä. Nykyään LoRa Alliancessa on yli 500 jäsenyritystä.  

LoRaWAN soveltuu sellaisiin kohteisiin, joissa tietoa siirretään harvakseltaan ja tietomäärät ovat vähäisiä. Verkon tiedonsiirtonopeus on yleisimmin 0,3-50Kb/s ja tiedonsiirron datamäärät muutamia kymmeniä tavuja. Tekniikka ei siis sovellu esimerkiksi kameravalvontakuvan siirtämiseen tai jatkuvaan tiedonsiirtoon. Sopivia käyttökohteita ovat erilaiset etäluennat, olosuhdemittaukset, paikannus tai energiamittaukset, joissa riittää, että tieto saadaan esimerkiksi kerran tunnissa tai päivittäin. Mitä useammin tietoa siirretään sen suurempi on energian kulutus. Käytettävät anturit toimivat pääasiassa paristolla, jonka käyttöikä harvalla tiedonsiirrolla voi olla jopa kymmenen vuotta.    

Suomessa LoRaWAN toimii EU:ssa lisenssivapaalla 868Megahertsin taajuudella. Lähetysaika taajuudella on rajoitettu 1% mikä tarkoittaa maksimissaan 36 sekunnin lähetysaikaa tunnissa. Käytetyn taajuuden etu on se, että signaali kulkee rakenteiden läpi hyvin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kaupunkialueella laitteiden kuuluvuus on hyvä, n. 2-5km ja haja-asutusalueella voidaan päästä varsin helposti 15km kuuluvuuteen. Digita on rakentamassa maan kattavaa LoRaWAN-verkkoa Suomeen. Verkon tämän hetkisen peittoalueen voit tarkistaa täältäKoska käytetty taajuus on lisenssivapaa, yritys voi rakentaa LoRa-verkon myös itselleen, esimerkiksi teollisuushalliin tai isolle työmaalle. LoRaWAN-verkkoarkkitehtuuri toteutetaan yleensä tähtiverkko-topologiana.

Minkälaisia käytännön ratkaisuja tällä tekniikalla saadaan aikaiseksi? Säiliöön asennettavalla nestetasonturilla työmaapäällikkö saa tiedon polttoaineen kulutuksesta ja voi tilata täydennyksen ennen kuin säiliö on tyhjä. Automaatio hoitaa tiedon välittämisen itsenäisesti työmaapäällikölle ja vältytään unohduksilta. Liikennemerkkiin tai sähkötolppaan asennettu anturi voi ilmoittaa äkillisestä muutoksesta niiden asennossa. Tällainen tieto voi merkitä sitä, että ne eivät ole enää siinä asennossa, jossa niiden pitäisi olla. Liikennemerkki on voinut kaatua tai siirtyä ilkivallan vuoksi, sähkötolppa on voinut kaatua myrskyn seurauksena.  Itsenäinen paikannuslaite voidaan asentaa kontteihin, kärryihin tai muihin ”kylmiin”-kohteisiin, joissa ei ole omaa virtalähdettä. Paikannuslaite on pienikokoinen, mahtuen kämmenelle ja painaen n. 160g paristojen kanssa, joten sen saa kokonsa puolesta myös helposti piilotettua.

Resurssien seuraaminen on helppoa ja kiihtyvyysanturilla varustettu paikannuslaite tai anturi voi ilmoittaa muun muassa silloin, kun resurssia siirretään esimerkiksi työajan ulkopuolella, jolloin kyseessä voi olla mahdollisesti luvaton käyttö. Kaksi jälkimmäistä mainitsemaani anturia ovat myös IP67-luokiteltuja, joten pienistä säänvaihteluista ne eivät ota itseensä. Yhdistämällä nestetasoanturin ja gps-paikannuksen, työmaapäällikkö voi tilata polttoainetäydennyksen helposti säiliön sijaintiin.  Toimittaja löytää säiliön helposti, eikä hänen tarvitse etsiä säiliötä epämääräisen osoitteen perusteella.

Nämä ovat vain pieniä silmäyksiä siihen, miten LoRa-tekniikkaa voidaan hyödyntää yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Täältä näet anturivalikoimaamme. Kuulisimme mielellämme yrityksesi tiedontarpeiden haasteista, joita voisimme yhdessä alkaa niitä ratkomaan. Yhteystietomme löydät täältä.

Jouni Anttila,  
Harjoittelija  

 

[Edit. Korjattu termistöä palautteen pohjalta.]