Tällä sivuilla esittelemme avoimen datan toteutuksia. Ensimmäisenä pääset analysoimaan puolueiden välisiä eroja vaalianalyysin kautta. Linkki analyysiin on alla.

Vaalit 2019 -raportilla pääset analysoimaan eri puolueiden ehdokkaiden näkemyksiä. Raportti sisältä neljä sivua. Voit siirtyä sivulta toiselle painamalla raportin alareunasta < 1 / 4 > painikkeita.

  1. Sivu: Puolueiden erot

Sivulla voit analysoida miten eri puolueiden näkemykset eroavat toisistaan Ylen vaalikoneen kysymysten perusteella. Raportilla ovat ne kysymykset, jotka ovat esitetty kaikille ehdokkaille riippumatta ehdokkaan maakunnasta. Raportilla et pääse näkemään yksittäisen ehdokkaan vastauksia, vaan puolueen näkemyksen kaikkien ehdokkaiden keskiarvona. Voit valita analyysiin haluamasi puolueet sekä vaalipiirin tai analysoida kaikkia puolueita koko maassa. Voit analysoida yksittäistä kysymystä, tiettyjä kysymysluokkia, jotka sisältävät useamman kysymyksen tai kaikkia vastauksia kerralla. Jos haluat kaavion isommaksi, niin voit painaa kaavion oikeasta yläreunasta ‘Kohdista‘ -painiketta.

2. Sivu: Vastausten vaihtelu eri maakunnissa

Toisella sivulla voi analysoida miten suuria ovat ehdokkaiden näkemyserot maakuntien välillä saman puolueen sisällä.

3. Sivu: Rahankäyttö

Kolmannella sivulla voit analysoida miten paljon eri puolueiden ehdokkaat käyttävät rahaa vaalibudjettiinsa keskimäärin. Summat on saatu ottamalla keskiarvo kaikista ehdokkaiden ilmoittamista ala- ja ylärajoista. Alemmassa kaaviossa on vielä erikseen näytetty, kuinka moni on ilmoittanut alustavan vaalibudjettinsa.

4. Sivu: Tekstianalyysi (pelot, lempiruoka, esikuva, ammatti)

Tällä sivuilla näet mitä ehdokkaat ovat kirjoittaneet, kun heiltä on kysytty peloista, lempiruoasta, esikuvasta ja ammatista. Raportti näyttää jokaisesta luokasta Top -40 sanaa.

Huom! Petari.fi ei vastaa analyysissä tai lähtötiedoissa mahdollisesti olevista virheistä. Mikä huomaat jotain erikoista raportilla, laitathan palautetta petari@petari.fi. Myös kaikki muu palaute on tervetullutta! Raportti pohjautuu Ylen Vaalikoneeseen ja on aineisto on haettu Ylen sivuilta 9.4.2019. Ylen vaalikoneen löydät osoitteesta https://vaalikone.yle.fi/.